Gỗ

Gỗ Xẻ Dầu

Chúng tôi cung cấp nhiều loại gỗ tròn ra thị trường quốc tế như dầu, tếch và chò chỉ. Bên cạnh đó, c

Gỗ Dầu Tròn

Gỗ dầu là tên  một loại gỗ cứng được trồng chủ yếu tại khu vực Đông Nam Á, được sử dụng rộng rãi tro

Gỗ Teak

Gỗ Teak có tên khoa học là Tectona grandis, có nguồn gốc từ các nước Nam và Đông Nam Á như Ấn Độ, In