Ván Bóc

Ván Bóc Dầu

Gỗ dầu là một loại gỗ cứng được trồng chủ yếu ở khu vực Đông Nam Á,  nhất là Lào và Campuchia. Với t

Ván Bóc Bạch Đàn

Veneer hay ván bóc là loại gỗ được lạng mỏng từ các cây gỗ tự nhiên. Hiện nay, ván bóc đang là nguyê

Ván Bóc Keo

Gỗ keo là loại gỗ rất phổ biến ở Việt Nam, nó chiếm diện tích nhiều hơn cả gỗ bạch đàn. Vì thế, ván