Ván Mặt

Ván Mặt Mersawa

Mersawa là một loại gỗ có nguồn gốc từ Malaysia. Gỗ Mersawa có màu sáng và vân gỗ khá thô. Tâm gỗ vừ

Ván Mặt Dầu

Ván mặt dầu được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp sản xuất ván ép. Phủ tấm ván mặt dầu lên t